Nova publicació: Building a more robust conception of early career researcher experience: what might we be overlooking? 

McAlpine, L.; Pyhältö, K & Castello, M. (2017). Building a more robust conception of early career researcher experience: what might we be overlooking? Continuing Education.  http://www.tandfonline.com/eprint/y5GNsYqgDVkrfADk8SBu/full Dues dècades de recerca en investigadors novells han ressaltat la interacció d’una constel·lació d’influències per donar sentit a les seves experiències. Tal investigació es basa en gran mesura en tradicions quantitatives o qualitatives. Si bé les dues tradicions exploren fenòmens similars, les preguntes de recerca sovint […]

Nova publicació: Being a researcher is not only a matter of publishing: learning to review articles/ No solo de publicar viven los investigadores: aprender a revisar artículos científicos.

Castelló, M., Sala-Bubaré, A. & Bautista, A. (2017). Being a researcher is not only a matter of publishing: learning to review articles/ No solo de publicar viven los investigadores: aprender a revisar artículos científicos. Aquest estudi, emmarcat en la convocatòria per revisors novells de Infancia & Aprendizaje (I & A), pretén complementar els escassos treballs desenvolupats en l’àmbit dels processos de revisió per pars mitjançant el desenvolupament i anàlisi d’una […]

Pòster: Una aplicación web para explorar y fomentar el desarrollo de la Identidad Investigadora

Una aplicación web para explorar y fomentar el desarrollo de la Identidad Investigadora. May 1, 2017 Suñé-Soler, N. & Monereo, C. (2017). REDES-id: Una aplicación web para explorar y fomentar el desarrollo de la Identidad Investigadora. Pòster presentat en  5th Jornada Investigadors Predoctorals Interdisciplinària (JIPI) Febrer 9th, Universitat de Barcelona. Enllaç: www.redes-id.com/cuestionario

Nova publicació: Why do students consider dropping out of doctoral degrees? Institutional and personal factors

Castelló, M., Pardo, M., Sala-Bubaré, A., Suñé-Soler, N. (2017). Why do students consider dropping out of doctoral degrees? Institutional and personal factors, Higher Education, doi:10.1007/s10734-016-0106-9  January 30, 2017 Tot i la creixent popularitat de l’educació de doctorat, molts estudiants no completen els seus estudis, i hi ha poca informació disponible sobre ells. Comprendre per què alguns estudiants consideren que no volen o no poden continuar amb els seus estudis és essencial per […]

Nou article: Constructing academic trajectories: What is the role of positive and negative events in the doctoral journey?

Corcelles, M., Cano, M., Liesa, E., Gonzalez-Ocampo, G. & Castelló, M. (submitted). Constructing academic trajectories: What is the role of positive and negative events in the doctoral journey? January 29, 2017 La trajectòria doctoral és un procés emocional i intel·lectualment intens durant el que els estudiants de doctorat s’enfronten a una àmplia gamma d’experiències. L’objectiu d’aquest estudi va ser explorar quins van ser els esdeveniments positius i negatius més significatius […]

Nova publicació: Why research is performed and what is it for in Social Sciences? Conceptions of PhD students on research

Álvarez, M., Castelló, M., Elexpuru, I., Villardón, L., Yániz, C. (submitted). Why research is performed and what is it for in Social Sciences? Conceptions of PhD students on research. January 28, 2017 Pràcticament no es té coneixement del que significa la investigació per als investigadors en formació en el context espanyol. Aquest estudi té un doble objectiu: analitzar les concepcions dels estudiants de doctorat en Ciències Socials sobre la recerca, i […]