La construcció del cos social una aproximació hermenèutica als discursos que infants i adolescents elaboren sobre el cos adult

Doctoranda: Sara Figueras
Director: Dra. Dolors Busquets
Data de lectura: 2008
Universitat/Institució on s’ha llegit/inscrit: Universitat Ramon Llull

La conceptualització del cos és un fenomen que històricament ha generat controvèrsia, entre altres raons perquè s’ha estudiat i interpretat des d’òptiques molt diferents segons els moments de la història, les cultures i/o les diverses disciplines que han intentat explicar-la. El posicionament en una visió complexa del cos, és a dir, aquella que entén el cos no tan sols com a fenomen biològic, sinó també com a fenomen social, ens proporciona eines evidents per analitzar-lo en la contemporaneïtat i estudiar la idoneïtat del seu tractament en el món educatiu formal, i més en concret, des de l’àrea educació física.Aquesta investigació proposa identificar els elements que utilitzen els infants i adolescents autòctons de cinquè d’educació primària i segon d’educació secundària obligatòria (ESO) d’una mateixa escola de Barcelona, per a construir la dimensió social del cos adult de sexe masculí i de sexe femení. La metodologia proposada per a la investigació és l’estudi de cas múltiple, en el que es distingirà com a mètode de recollida de dades qualitatives l’entrevista clínica de Piaget. Per altra banda, el mètode d’anàlisi de les dades qualitatives serà la grounded theory amb el suport del software d’anàlisi qualitatiu de l’ATLAS/ti en la seva versió 5.

Consulta la tesi: PDF Tesi

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*