Polítiques esportives i ciutadania

Ja en la pròpia fundació teòrica i epistemològica que està a la base de la configuració del GRIES es considera que l’esport és un instrument clau en la configuració de les societats modernes i, per això, un element basal en els mecanismes de reproducció i canvi social . L’amplitud d’aquesta fonamentació teòrica és tal que pràcticament connecta totes les línies de treball del Grup de Recerca i es pot trobar entre els estudis d’Esport i modernització; Esport, turisme i desenvolupament local; Gestió de les cultures organitzatives; Esport i inclusió social; i Esport i cooperació internacional entre d’altres.

Els principals objectius són:

 • Conèixer els marcs conceptuals i teòrics dels programes d’esport i integració social.
 • Estudiar els processos d’implementació dels mateixos.
 • Analitzar els col·lectius objecte d’intervenció.
 • Establir un sistema d’indicadors de cohesió i integració social.
 • Configurar un protocol d’avaluació d’aquest tipus de programes.

Àrees d’expertesa:

 • Esport, espai públic construcció social de la ciutat.
 • Esport i immigració.
 • Criteris d’avaluació dels programes d’esport i integració social. Esport i cooperació.
 • Esport i desenvolupament local

Projectes d’intervenció destacats:

 • L’avaluació en els projectes d’Esport i Integració social que es van dur a terme des de 2005 a 2010 a l’àrea metropolitana de Barcelona. Bienni 2010 – 2011. GRIES.
 • Esport i immigració a les ciutats de Barcelona i Milà en col·laboració amb la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milà mitjançant la metodologia d’Investigació Social Participativa (ISP) (2010).
 • Participació en el Champions Playground Project. Projecte de col·laboració entre la Fundació Champions for Children i la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milano realitzat a Manenberg. Cape Town (Sudàfrica) 2010.
 • Participación en el Seminario de expertos de “Actividad física y deporte para la inclusión social” del Plan integral de promoción del deporte y de la actividad física del Consejo Superior de Deportes, celebrado de marzo a junio de 2009 en Madrid.
 • Estudi Barcelona, Immigració i Cultures esportives: Estudi per determinar criteris d’intervenció i promoció esportiva. Institut Barcelona Esports del Ajuntament de Barcelona. 2007 – 2008. Dr. Jaume Bantulà i Ricardo Sánchez.

Últimes publicacions:

 • SÁNCHEZ, R. (2018). Esport i cohesió social a la Barcelona postolímpica (1992-2017): ¡’ús esportiu de l’espai públic i les noves socialitats. En M. Gómez y J. Macià (Coordinadors Editorials). Barcelona, ciutat de l’esport. 25è aniversari dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona 1992. Barcelona: Institut Barcelona Esports- Ajuntament de Barcelona y Centre d’Estudis Olímpics UAB.
 • SÁNCHEZ, R. i SÁNCHEZ, J. (2018). “Deporte inclusivo no limits”. A Llopis, R i Sola, I. (comps.). Integración social y deporte. Investigaciones y estudios de caso. Valencia: Nau Llibres. (pp. 141-150).
 • SÁNCHEZ, R. (2017). Antropología del deporte. Lineamientos teóricos. Madrid: CSIC.
 • SÁNCHEZ, R. (2017). Políticas públicas, culturas deportivas e identidad en Barcelona. en V. Alonso y F. X. Medina (eds.) Deporte, etnicidad e identidades. Santa Cruz de Tenerife: LeCanarien ediciones.
 • Més publicacions

Investigador responsable: Dr. Ricardo Sánchez

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*