Història i moviments socials en l’esport

El Grup de Recerca i Innovació sobre Esport i Societat desenvolupa una línia de recerca especialitzada sobre història de l’esport als segles XVIII, XIX i XX en una perspectiva social i cultural. Aquesta línia s’ha consolidat amb estudis històrics sobre l’origen, desenvolupament i massificació de l’esport a Catalunya, Espanya i al món, amb una elevada producció científica i doctoral.

La línia de recerca en Història Social s’ha centrat en la investigació sobre l’esport a escala local i global i la seva vinculació amb l’associacionisme, l’educació, la indústria del lleure, la cultura de masses, els moviments polítics i socials, el gènere, la sexualitat i les construccions nacionals. En particular, s’exploren dinàmiques sociopolítiques i culturals dels sectors “invisibles” o tradicionalment poc estudiats com esport i repressió, esport i reivindicacions socials, esport i gènere, esport i sexualitat i processos d’institucionalització esportiva.

Els principals objectius són:

 • Investigar la història del fenomen esportiu des d’una perspectiva social, política i cultural per entendre millor la història de les societats contemporànies i els seus mecanismes de desenvolupament en contextos complexos.
 • Recuperar i difondre la memòria material i immaterial de l’esport com a part fonamental de la història contemporània de les nostres ciutats.
 • Desenvolupar recerques d’història social de l’esport dels sectors menys visibles a escala internacional i estudis comparats que permetin una visió més àmplia de l’origen i expansió del fenomen esportiu global.

Àrees d’expertesa:

 • Esport i la Guerra Civil a Catalunya (1936-39)
 • Futbol, dones i homosexualitat (1970-1980)
 • La memòria oral de les dones esportistes a Espanya durant la Dictadura franquista (1939-75)
 • Esport, universitat i control social durant el primer franquisme (1939-1961)
 • Esport i processos de democratització (1970-1982)
 • Esport, lleure i sociabilitat a les Illes Canàries (1870-1936)
 • Història Social de l’esport a Espanya (1870-2000)
 • Olimpisme, elits socioeconòmiques i dictadura (1936-1975)
 • Estats Autoritaris, diplomàcia i Olimpisme a Europa (1920-1960)

Investigador responsable: Dr. Xavier Pujadas

Comments are closed.