Sports Management: organitzacions, projectes i instal·lacions

El Grup de recerca i Innovació sobre Esport i Societat desenvolupa una línia de recerca emmarcada en la gestió, que inclou la gestió d’organitzacions, espais i projectes esportius. Aquesta línia està en permanent actualització atès la constant incorporació de nous agents i actors que participen en l’àmbit de l’esport, entenent l’esport en la seva concepció més amplia.

La línia de recerca en gestió de les organitzacions, instal·lacions i projectes esportius s’ha centrat en la investigació sobre les diferents formes de planificar, organitzar, dirigir i controlar tots els àmbits que configuren el sistema esportiu. S’exploren les formes d’organització esportiva (incloent la autoorganització i la no organització), els espais de pràctica (ja siguin instal·lacions esportives convencionals o no, com l’espai públic), i les eines metodològiques per a la gestió de projectes i esdeveniments esportius.

Els principals objectius són:

 • Estudiar el sistema esportiu des de la perspectiva de la gestió, facilitant la comprensió del fenomen actual, i anticipant els possibles escenaris d’un àmbit en transformació permanent.
 • Analitzar i fer propostes que millorin la gestió de les noves formes d’organització que esdevenen de la heterogeneïtat d’actors i agents, dels espais i territoris on es desenvolupen les pràctiques esportives i dels projectes que en desenvolupen en els àmbits de la recreació, la competició i l’educació esportiva.

Àrees d’expertesa:

 • Lideratge d’organitzacions
 • Perspectiva de gènere en el lideratge
 • Avaluació dels riscos laborals en l’esport en la natura
 • Pautes de disseny d’instal·lacions esportives
 • Els waterfronts com espais regenerats per al lleure esportiu
 • La tecnologia com a element promotor del dret a ciutat a través del lleure esportiu
 • Esport en els espais públics de les ciutats
 • Anàlisi de l’eficàcia del patrocini en els esports de motor

Últimes publicacions:

 • Morejon, S., De Blas, X., Abadia, S, i Pujadas, X. (2017). La actividad física que se realiza en los espacios públicos de las ciudades. El caso del waterfront de Barcelona. Revista Española de Educación Física y Deportes (418), 598-609.
 • Morejon, S., Abadia, S. i Pujadas, X. (2017). Urban elements that facilitate sport and physical activity en regenerated public spaces. A N. Wise i J. Harris (Eds.), Sports, events, tourism and regeneration (147-164). London: Routledge.
 • Monteagudo, M.J. i Morejon, S. (2016). Ocio deportivo en los waterfronts de Bilbao y Barcelona. Un estudio comparativo. Revista de Psicologia del Deporte. (vol. 25, supl.2), 15-20.
 • Més publicacions

Investigadora responsable: Dra. Sacra Morejon

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*