Esport i democratització en un període de canvi. Evolució del fenomen esportiu a Barcelona durant la transició democràtica (1975-1982).

Doctorand: Sixte Abadia
Director: Dr. Xavier Pujadas
Data de lectura: 2007
Universitat/Institució on s’ha llegit/inscrit: Universitat de Barcelona

La anàlisi de l’evolució del fenomen esportiu a la ciutat de Barcelona durant la transició democràtica (1975-1982) és l’objecte d’estudi d’aquesta tesi doctoral. El mencionat període constituí un marc de profundes transformacions jurídiques, socials i polítiques que possibilitaren la definitiva modernització del país i la massiva incorporació de l’esport entre els nous estils de vida dels espanyols. Des d’una perspectiva historiogràfica doncs, aquesta recerca s’apropa a la realitat del fenomen esportiu durant la transició democràtica, amb la intenció de determinar si en paral·lel a la democratització del sistema polític estatal s’esdevingué un procés de massificació esportiva a la ciutat de Barcelona. Aquest estudi presenta una estructura cronològica i temàtica, aprofundint en les actuacions entorn a les manifestacions esportives de les diferents administracions -estatal, autonòmica, provincial i municipal-i de l’associacionisme esportiu i veïnal, durant el període 1975-1982. En aquest sentit, s’observa que malgrat la reestructuració governamental estatal característica de la primera meitat de la transició democràtica (1975-1979), seguí essent l’associacionisme esportiu el principal promotor de la transformació del fenomen esportiu a la ciutat comtal. D’ençà de les eleccions municipals del 3 d’abril de 1979 i fins a les eleccions legislatives de l’octubre de 1982, l’Ajuntament de Barcelona passà a encapçalar la mencionada transformació a través de la implementació d’una diversificada política esportiva que, al seu torn, accelerà l’evolució de l’associacionisme esportiu cap a plantejaments més propers a l’esport per a tothom. Alhora, cal mencionar la intensificació del col·laboracionisme existent entre les diferents administracions i l’associacionisme esportiu i veïnal com a conseqüència de la definició de les polítiques esportives municipal, provincial i autonòmica, de l’inici del procés de candidatura per als Jocs Olímpics de 1992 i de la convergència entorn a l’afavoriment del procés de massificació esportiva a la ciutat de Barcelona.

Consulta la tesi: PDF tesi

Leave a Comment