Tesis doctorals

Tesis doctorals

La construcció del cos social una aproximació hermenèutica als discursos que infants i adolescents elaboren sobre el cos adult

Doctoranda: Sara FiguerasDirector: Dra. Dolors BusquetsData de lectura: 2008Universitat/Institució on s’ha llegit/inscrit: Universitat Ramon Llull La conceptualització del cos és un fenomen que històricament ha generat controvèrsia, entre altres raons perquè s’ha estudiat i interpretat des d’òptiques molt diferents segons els moments de la història, les cultures i/o les diverses disciplines que han intentat […]

Tesis doctorals

Història de l’esport universitari a Catalunya

Doctoranda: Raquel MirabetDirector: Dr. Xavier PujadasData de lectura: 15/06/17Universitat/Institució on s’ha llegit/inscrit: Universitat Ramon Llull. Els règims totalitaris del període d’entreguerres es caracteritzaren per establir polítiques de joventut que els permetessin adoctrinar aquest col·lectiu sota els seus principis ideològics, i Espanya va prendre exemple de les metodologies italiana i alemanya en […]