2020

2020, Publicacions

Influence of the Amount of Instability on the Leg Muscle Activity During a Loaded Free Barbell Half-Squat

Buscà, B., Aguilera-Castells, J., Arboix-Alió, J., Miró, A., Fort-Vanmeerhaeghe, A., & Peña, J. (2020). Influence of the Amount of Instability on the Leg Muscle Activity During a Loaded Free Barbell Half-Squat. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(21), 8046.

2020

Women, Football and Francoism: Lesbians and the Formation of Social Networks through Women’s Football in Barcelona (1970-1979)

Dolors Ribalta; Xavier Pujadas (2019) Women, Football and Francoism: Lesbians and the Formation of Social Networks through Women’s Football in Barcelona (1970-1979). The International Journal Of TheHistory Of Sport, 37, Issue 1-2 special Issue. ISSN: 0952-3367 The main aim of this article is to analyse the appearance of women’s football in Spain […]

2020, Publicacions

Deporte, democracia y construcción ciudadana en España. Los límites de un proceso deslumbrante (1975-2020)

Xavier Pujadas; Sixte Abadia (2020). Deporte, democracia y construcción ciudadana en España. Los límites de un proceso deslumbrante (1975-2020), a N. Puig & A. Camps, Diálogos sobre el deporte 1975-2020, Inde, 2020. Per consultar l’article sencer clica el següent enllaç: https://www.researchgate.net/profile/Sixte_Abadia/publication/341869236_Deporte_democratizacion_y_construccion_ciudadana_en_Espana_Los_limites_de_un_proceso_deslumbrante_1975-2020/links/5ed787f945851529452a770d/Deporte-democratizacion-y-construccion-ciudadana-en-Espana-Los-limites-de-un-proceso-deslumbrante-1975-2020.pdf

2020

El miratge franquista a la Universitat de Barcelona: les instal·lacions esportives (1954-1958)

Mirabet, R., & Pujadas, X. (2020). The Francoist Mirage at the University of Barcelona: Sports Facilities (1954-1958). Apunts. Educación Física y Deportes, 140, 8-14. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983. es.(2020/2).140.02 La dictadura franquista impulsà la matèria d’educació física com una assignatura universitària obligatòria i controlada per la Falange des de 1944 a fi de […]

2020, Articles científics, Publicacions

Women, Football, and Francoism: Lesbians and the Formation of Social Networks through Women’s Football in Barcelona, 1970–1979

Ribalta, M. D., & Pujadas, X. (2020). Women, Football, and Francoism: Lesbians and the Formation of Social Networks through Women’s Football in Barcelona, 1970–1979. The International Journal of the History of Sport, 1–19. doi:10.1080/09523367.2020.1722646