Publicacions

2021, Articles científics

The influence of contextual variables on individual set-pieces in elite rink hockey

Arboix-Alió, J., Trabal, G., Valente-Dos-Santos, J., Aguilera-Castells, J., Fort-Vanmeerhaeghe, A., Buscà, B. (2021). The influence of contextual variables on individual set-pieces in elite rink hockeyInternational Journal of Performance Analysis in Sport, 00(00), 1–12. doi:10.1080/24748668.2021.1890525

Tesis doctorals

Dones, esport i dictadura: la memòria oral d’esportistes catalanes durant la primera etapa del franquisme (1939-1961).

Doctorand: Maria Dolors Ribalta AlcaldeDirector: Dr. Xavier Pujadas MatíData de lectura: 21 gener 2016Universitat/Institució on s’ha llegit/inscrit:  Universitat Ramon Llull. FPCEEB En el context de la dictadura franquista (1939-1975), les dones que practicaven esport topaven amb un model ideal de dona influenciat per la suma del model social de la falange i la […]

Tesis doctorals

L’eficàcia del patrocini esportiu en els esports de motor. Estudi de cas del Campionat del Món de Superbikes (WorldSBK)

Doctorand:  Marta Visa Carol Director: Sixte Abadia Naudí / Franscesc Xavier de Blas FoixData de lectura:  2020 Universitat/Institució on s’ha llegit/inscrit: Universitat Ramon Llull Aquesta recerca es planteja analitzar l’eficàcia del patrocini esportiu en el Campionat del Món de Superbikes (WorldSBK), tenint en compte les investigacions que s’han dut a terme des […]

2020, Publicacions

Influence of the Amount of Instability on the Leg Muscle Activity During a Loaded Free Barbell Half-Squat

Buscà, B., Aguilera-Castells, J., Arboix-Alió, J., Miró, A., Fort-Vanmeerhaeghe, A., & Peña, J. (2020). Influence of the Amount of Instability on the Leg Muscle Activity During a Loaded Free Barbell Half-Squat. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(21), 8046.

2019

Intellectuals and Warriors: The Ideological and Political Basis of Francoist University Sport, 1933-1946

Raquel Mirabet; Xavier Pujadas.(2019). Intellectuals and Warriors: The Ideological and Political Basis of Francoist University Sport, 1933-1946. The International Journal Of The History Of Sport. 35, 11, 1176-1197. ISSN: 0952-3367 Examining the use of sport by totalitarian regimes during the interbellum period reveals that politicians saw the potential of sport not only for […]

2020

Women, Football and Francoism: Lesbians and the Formation of Social Networks through Women’s Football in Barcelona (1970-1979)

Dolors Ribalta; Xavier Pujadas (2019) Women, Football and Francoism: Lesbians and the Formation of Social Networks through Women’s Football in Barcelona (1970-1979). The International Journal Of TheHistory Of Sport, 37, Issue 1-2 special Issue. ISSN: 0952-3367 The main aim of this article is to analyse the appearance of women’s football in Spain […]

2020, Publicacions

Deporte, democracia y construcción ciudadana en España. Los límites de un proceso deslumbrante (1975-2020)

Xavier Pujadas; Sixte Abadia (2020). Deporte, democracia y construcción ciudadana en España. Los límites de un proceso deslumbrante (1975-2020), a N. Puig & A. Camps, Diálogos sobre el deporte 1975-2020, Inde, 2020. Per consultar l’article sencer clica el següent enllaç: https://www.researchgate.net/profile/Sixte_Abadia/publication/341869236_Deporte_democratizacion_y_construccion_ciudadana_en_Espana_Los_limites_de_un_proceso_deslumbrante_1975-2020/links/5ed787f945851529452a770d/Deporte-democratizacion-y-construccion-ciudadana-en-Espana-Los-limites-de-un-proceso-deslumbrante-1975-2020.pdf

2015

La aventura de aprender: Relato autobiográfico del viaje a Ítaca de un docente reflexivo

Córdoba, T. (2015). La aventura de aprender: Relato autobiográfico del viaje a Ítaca de un docente reflexivo. En RETOS. Nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación, (28), 285-290. El objetivo de este artículo es describir el proceso de crecimiento de un maestro de Educación Física desde su formación inicial […]

Llibres i capítols

Diálogos sobre el deporte (1975-2020).

Abadía, S i Pujadas, X. (2020). Deporte, democratización y construcción ciudadana en España. Los límites de un proceso deslumbrante (1975-2020). INDE Per consultar el llibre sencer clica el següent enllaç: https://www.researchgate.net/publication/341869236_Deporte_democratizacion_y_construccion_ciudadana_en_Espana_Los_limites_de_un_proceso_deslumbrante_1975-2020

Congressos 2018

Relationship between unilateral jumping in the vertical, lateral and horizontal direction and change of direction performance in young elite female basketball players

Arboix-Alió, J., Aguilera-Castells, J., Buscà, B., Benet, A., Montalvo, A., Fort-Vanmeerhaeghe, A. (2018). Relationship between unilateral jumping in the vertical, lateral and horizontal direction and change of direction performance in young elite female basketball players. In 23th Annual Congress of the European College of Sport Science. Dublin.

2019

Actividad físico-deportiva en el espacio público: Modelos de gestión

Morejon, S., Viñas, J., Abadia, S. y Salcedo, C. (2019). Actividad físico-deportiva en el espacio público: Modelos de gestión. Revista Española de Educación Física y Deportes. La práctica de actividades físico-deportivas en el espacio urbano de la ciudad está experimentando un crecimiento exponencial, hasta el punto de generar situaciones inéditas […]

Tesis doctorals

La construcció del cos social una aproximació hermenèutica als discursos que infants i adolescents elaboren sobre el cos adult

Doctoranda: Sara FiguerasDirector: Dra. Dolors BusquetsData de lectura: 2008Universitat/Institució on s’ha llegit/inscrit: Universitat Ramon Llull La conceptualització del cos és un fenomen que històricament ha generat controvèrsia, entre altres raons perquè s’ha estudiat i interpretat des d’òptiques molt diferents segons els moments de la història, les cultures i/o les diverses disciplines que han intentat […]

2019, Articles científics

Correlational data concerning body centre of mass acceleration, muscle activity, and forces exerted during a suspended lunge under different stability conditions in high-standard track and field athletes

Aguilera-Castells, J., Buscà, B., Arboix-Alió, J., McEwan, G., Calleja-González, J., & Peña, J. (2020). Correlational data concerning body centre of mass acceleration, muscle activity, and forces exerted during a suspended lunge under different stability conditions in high-standard track and field athletes. Data in brief, 28, 104912.

2020

El miratge franquista a la Universitat de Barcelona: les instal·lacions esportives (1954-1958)

Mirabet, R., & Pujadas, X. (2020). The Francoist Mirage at the University of Barcelona: Sports Facilities (1954-1958). Apunts. Educación Física y Deportes, 140, 8-14. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983. es.(2020/2).140.02 La dictadura franquista impulsà la matèria d’educació física com una assignatura universitària obligatòria i controlada per la Falange des de 1944 a fi de […]

Congressos, Congressos 2019

Changes in Spanish adolescents’ cardiorespiratory endurance in a period of 20 years (1998-2018)

Arboix-Alió, J., Aguilera-Castells, J., Puigvert, J., Marcaida, S., Sánchez-López, M. J., & García-Eroles, L. (2019). Changes in Spanish adolescents’ cardiorespiratory endurance in a period of 20 years (1998-2018). In 30th FIEP World Congress, 14thFIEP European Congress 2nd FIEP Catalan Congress (pp. 404–406). Barcelona. https://doi.org/10.1080/02640418808729800

Congressos, Congressos 2019

Could Academic Achievement Be an Indicator of Physical Fitness in 6th Year Elementary Education Students?

Aguilera-Castells, J., Arboix-Alió, J., Marcaida, S., Sánchez-López, M. ., & García-Eroles, L. (2019). Could Academic Achievement Be an Indicator of Physical Fitness in 6th Year Elementary Education Students? In 30th FIEP World Congress, 14thFIEP European Congress 2nd FIEP Catalan Congress. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22517.22249

Congressos, Congressos 2019

Influence of half time score, match location and scoring first on match outcome in roller hockey

Arboix-Alió, J., Aguilera-Castells, J., Buscà, B., Sánchez-López, M. ., & García-Eroles, L. (2019). Influence of half time score, match location and scoring first on match outcome in roller hockey. In 24th Annual Congress of the European College of Sport Science (pp. 417–418). Prague. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24509.82402