Línies de recerca

Línies de recerca

Innovació i psicologia en el rendiment esportiu

L’estudi del rendiment esportiu des d’una perspectiva multifactorial és la clau per entendre el fenomen. L’abordatge de l’anàlisi del rendiment en el joc esportiu, juntament amb l’estudi dels factors neurofisiològics, mecànics i comportamentals, aporta coneixement científic rellevant per millorar els processos d’entrenament i d’aprenentatge dels aspectes clau per al rendiment. […]

Línies de recerca

Sports Management: organitzacions, projectes i instal·lacions

El Grup de recerca i Innovació sobre Esport i Societat desenvolupa una línia de recerca emmarcada en la gestió, que inclou la gestió d’organitzacions, espais i projectes esportius. Aquesta línia està en permanent actualització atès la constant incorporació de nous agents i actors que participen en l’àmbit de l’esport, entenent […]