Autor: Arboix Alio Jordi

Investigadors

Dr Dolors Ribalta

Professora dels Graus en Educació Infantil i Primària de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport-URLCol·laboradora del Màster Universitari en Psicopedagogia (URL). Participació en projectes i contractes de recerca Mujeres, deporte y dictadura. Memoria oral de las mujeres deportistas bajo el franquismo (1939-1975) (002/UPR 10/11) Mujeres, deporte […]

Doctorands

Marta Visa

Experiència professionalTrade Marketing Specialist, Pirelli Neumáticos, S.A (Barcelona, 2007 – 2010)Junior Consultant, Atlas Sport Consulting, S.L (Barcelona, 2006 – 2007) Càrrecs de direcció, gestió o coordinacióMarketing Manager BU Moto, Pirelli Neumáticos, S.A (Barcelona, 2012 – 2017)Marketing and Communication Manager, Euro Driver Car, S.L (Barcelona, 2010 – 2012)   

Congressos 2018

Relationship between unilateral jumping in the vertical, lateral and horizontal direction and change of direction performance in young elite female basketball players

Arboix-Alió, J., Aguilera-Castells, J., Buscà, B., Benet, A., Montalvo, A., Fort-Vanmeerhaeghe, A. (2018). Relationship between unilateral jumping in the vertical, lateral and horizontal direction and change of direction performance in young elite female basketball players. In 23th Annual Congress of the European College of Sport Science. Dublin.

2019

Actividad físico-deportiva en el espacio público: Modelos de gestión

Morejon, S., Viñas, J., Abadia, S. y Salcedo, C. (2019). Actividad físico-deportiva en el espacio público: Modelos de gestión. Revista Española de Educación Física y Deportes. La práctica de actividades físico-deportivas en el espacio urbano de la ciudad está experimentando un crecimiento exponencial, hasta el punto de generar situaciones inéditas […]

Tesis doctorals

La construcció del cos social una aproximació hermenèutica als discursos que infants i adolescents elaboren sobre el cos adult

Doctoranda: Sara FiguerasDirector: Dra. Dolors BusquetsData de lectura: 2008Universitat/Institució on s’ha llegit/inscrit: Universitat Ramon Llull La conceptualització del cos és un fenomen que històricament ha generat controvèrsia, entre altres raons perquè s’ha estudiat i interpretat des d’òptiques molt diferents segons els moments de la història, les cultures i/o les diverses disciplines que han intentat […]

2019, Articles científics

Correlational data concerning body centre of mass acceleration, muscle activity, and forces exerted during a suspended lunge under different stability conditions in high-standard track and field athletes

Aguilera-Castells, J., Buscà, B., Arboix-Alió, J., McEwan, G., Calleja-González, J., & Peña, J. (2020). Correlational data concerning body centre of mass acceleration, muscle activity, and forces exerted during a suspended lunge under different stability conditions in high-standard track and field athletes. Data in brief, 28, 104912.

Investigadors

Marc Llinars Folch

– Professor de Voleibol, Seminaris i d’Atletisme a la Llicenciatura i el Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de la Facultat PCEE Blanquerna (des de 2005) – Professor d’Esports convencionals i seminari al Grau de Gestió Esportiva de la Facultat PCEE Blanquerna (des de 2017) – Professor de […]

2020

El miratge franquista a la Universitat de Barcelona: les instal·lacions esportives (1954-1958)

Mirabet, R., & Pujadas, X. (2020). The Francoist Mirage at the University of Barcelona: Sports Facilities (1954-1958). Apunts. Educación Física y Deportes, 140, 8-14. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983. es.(2020/2).140.02 La dictadura franquista impulsà la matèria d’educació física com una assignatura universitària obligatòria i controlada per la Falange des de 1944 a fi de […]

Congressos, Congressos 2019

Changes in Spanish adolescents’ cardiorespiratory endurance in a period of 20 years (1998-2018)

Arboix-Alió, J., Aguilera-Castells, J., Puigvert, J., Marcaida, S., Sánchez-López, M. J., & García-Eroles, L. (2019). Changes in Spanish adolescents’ cardiorespiratory endurance in a period of 20 years (1998-2018). In 30th FIEP World Congress, 14thFIEP European Congress 2nd FIEP Catalan Congress (pp. 404–406). Barcelona. https://doi.org/10.1080/02640418808729800

Congressos, Congressos 2019

Could Academic Achievement Be an Indicator of Physical Fitness in 6th Year Elementary Education Students?

Aguilera-Castells, J., Arboix-Alió, J., Marcaida, S., Sánchez-López, M. ., & García-Eroles, L. (2019). Could Academic Achievement Be an Indicator of Physical Fitness in 6th Year Elementary Education Students? In 30th FIEP World Congress, 14thFIEP European Congress 2nd FIEP Catalan Congress. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22517.22249

Congressos, Congressos 2019

Influence of half time score, match location and scoring first on match outcome in roller hockey

Arboix-Alió, J., Aguilera-Castells, J., Buscà, B., Sánchez-López, M. ., & García-Eroles, L. (2019). Influence of half time score, match location and scoring first on match outcome in roller hockey. In 24th Annual Congress of the European College of Sport Science (pp. 417–418). Prague. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24509.82402