Ponència sobre esport urbà a Blanquerna

El passat dijous 22 el coordinador de treball de camp, Dani Robles, va realitzar una ponència amb l’alumnat de 1r de grau en Gestió Esportiva de la Fundació Blanquerna – Universitat Ramón Llull.

La mateixa va consistir en explicar el projecte “Models col·laboratius de gestió de l’espai públic per la promoció de l’activitat fisicoesportiva”, tot apropant al assistents el desenvolupament de la metodologia de l’estudi, així com facilitant eines i recursos per a la realització d’investigacions a menor escala durant el curs acadèmic per part de l’alumnat.