Objectius

La pràctica d’activitats físico-esportives en l’espai urbà i les àrees periurbanes de la ciutat està experimentant un creixement exponencial, fins al punt de generar situacions inèdites en la gestió de l’espai per part de l’administració local. Per un costat són ja reconeguts els beneficis per a la promoció d’estils de vida saludables, així com els beneficis a nivell social o econòmic, que aquestes pràctiques reporten a la comunitat. Per altre costat, un increment incontrolat d’aquestes activitats pot conduir a conflictes que afectin les relacions público-privades i la governança a nivell municipal en relació a aquesta temàtica.

L’objectiu del projecte és dissenyar unes guies i/o models de col·laboració público-privada entre l’administració i els agents econòmics i socials que ofereixin pautes d’actuació per a cercar l’equilibri entre els interessos de tots els agents que es veuen influenciats per aquest tipus de pràctiques. A partir d’aquest objectiu marc, s’espera també poder identificar i classificar les diferents pràctiques físico-esportives que es produeixen en l’espai públic a partir de la seva naturalesa, finalitat o agent que el promou.

Es planteja una metodologia multi-factorial en la que inicialment s’observi la realitat existent, així com els diferents espais de pràctica en tres ciutats: Barcelona, Bilbao i Màlaga. A partir de la identificació de les activitats que s’estan produint, s’analitzarà les motivacions que porten a la realització d’aquestes iniciatives, la funció que compleixen a nivell social en la comunitat on es desenvolupen, les seves conseqüències així com les possibles dificultats que se li plantegen a l’administració local a l’hora de gestionar/controlar aquestes.