What is the Minimum Budget for an Adequate Social Participation in Spain?

whatistheProperament, la Revista d’Impacte Child Indicators Research ha publicat l’article What is the Minimum Budget for an Adequate Social Participation in Spain? An Estimate Through the Reference Budgets Approach per part de la doctoranda Irene Cussó, la Dra. Elena Carrillo i el Dr. Jordi Riera, membres i investigador principal respectivament del Grup de Recerca PSITIC.

L’article es deriva dels resultats del projecte ImPRovE (2012-16) i descriu el desenvolupament dels pressupostos de referència d’Espanya, que contenen els béns i serveis mínims necessaris perquè les famílies tinguin una participació social adecuada.

Podeu consultar l’article en el següent enllaç.