La interprofesionalitat.

Referència: Riera, J. (1997). La interprofesionalitat. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació, 1, p.15-22.

Resum:

Se’ns proposa reflexionar al voltant d’un dels temes –la interprofessionalitat i la interdisciplinarietat- que, pel que s’intueix, serà un dels trets diferencials que caracteritzarà aquesta nova publicació, tant per la forma (estructura, participacions,…) com pel seu contingut. Em proposo doncs, afrontar aquesta qüestió, però no sense abans advertir que l’hem estructurat en dues parts. La primera, que fa una revisió de determinats conceptes “previs”, ï la segona, que afronta d’una manera més precisa i propositiva la qüestió que ens ocupa.