Jornades de formació per a entitats col·laboradores de CaixaProinfància

Durant els mesos de maig i juny s’han dut a terme a Barcelona i a Saragossa diverses sessions de formació adreçades a les entitats coordinadores del programa CaixaProinfància. L’objectiu de les jornades ha estat oferir un marc, estratègies i recursos per a la promoció i el desenvolupament de xarxes territorials del programa. Actualment més de 400 entitats treballen per CaixaProinfància en 114 ciutats espanyoles i totes elles són coordinades per 103 entitats coordinadores.

En les jornades de formació s’ha informat del model d’acció socioeducativa del programa i s’han donat les bases conceptuals que fonamenten les xarxes territorials d’acció socioeducativa, així com altres nocions sobre lideratge. Les sessions han comptat amb les intervencions del Dr. Jordi Longás, la Dra. Mireia Civís i el Dr. Pau López, membres del grup PSITIC.

Podeu accedir a la documentació de les jornades a través de l’Observatori CaixaProinfància.