Esbozo para una fenomenología de la palabra y los “actos de habla”; de Aristóteles a J. L. Austin

Referència: Palazzi, C. (2009). Esbozo para una fenomenología de la palabra y los “actos de habla”; de Aristóteles a J. L. Austin. Observaciones Filosóficas, 8.

Resum:

Amb aquest article es pretén realitzar una brevíssima fenomenologia de la paraula i en aquest sentit plantejar un recorregut a través d’algunes característiques, funcions i efectes que mostra el llenguatge. Així vam arribar a la conclusió que la paraula més de representar el món, el delimita alhora que ho devela. Veiem per tant que la paraula prefigura el món en què vivim. Es parla també que la paraula, com a metàfora, crea nous significats que amplien el nostre horitzó de comprensió. I finalment s’analitza el poder de la paraula per fer coses i per crear comunitat. Sense pretendre abastar tots els sentits possibles del valor de la paraula confiem que aquest text serveixi de profit per conèixer de prop alguns aspectes de la paraula que el nostre dia a dia amaga sense que ens adonem.