Aprendre i viure

Referència: López, P. (1998). Aprendre i viure. Aloma. Revista de Psicologia i Ciències de l’Educació, 2, p.79-80.

Resum:

Amb motiu de la presentació de l’informe Delors, proposem un seguit de reflexions a mig escriure, breus, senzilles i Útils formulades com a objectius d’una proposta educativa.
Associem vida i aprenentatge com dos conceptes lligats per necessitat. Partim d’una concepció de l’aprenentatge com una actitud proactiva enfront de definicions reactives que sovint se li han atorgat. Pensem en termes d’anticipació, provocació i construcció, deixant de banda altres aspectes relacionats amb l’aptitud de reaccionar i defensar-se davant les exigirncies d’un entorn que es modifica de manera constant.