14-16 anys i reforma educativa

Referència: Longás, J. (1996). 14-16 anys i reforma educativa. Educació social. Revista d’intervenció sòcioeducativa, 2, p.11-12.

Resum:

Els 14-16 anys estan d’actualitat dins del món educatiu, potser perque és l’edat més paradigmàtica de les dificultats deIs adults per educar i socialitzar positivament els seus joves i mostra, de forma punyent, la progressiva fractura social, caracteritzada cada dia més pel desajustament entre les expectatives de les persones i les del sistema. Preocupa el creixent nombre d’adolescents que estan exposats al risc de restar al marge, de no incorporarse a la societat de forma adulta i, en definitiva, de no «arribar a ésser».