Taller de Robòtica a càrrec de @franksabate #muiple #muietic

El passat dilluns 31 de març, la sub-línia “Innovació educativa amb el suport de les TIC, i el seu lideratge” del Grup de Recerca PSITIC, juntament amb els dos Màsters Universitaris “Màster Universitari en Innovació Educativa i TIC” i “Màster Universitari en Innovació Pedagògica i Lideratge Educatiu en el segle XXI” varen participar en un taller de Robòtica a càrrec del Sr. Frank Sabaté.

En aquest taller varen conèixer alguns articles de robòtica com la Bee-Bot, el Robotis OLLO, el Lego WeDo, el Lego Mindstorms i l’Arduino. A més, varen conèixer i crear un joc amb Scratch. Finalment, se’ls va presentar el Makey Makey i van poder provar-lo mitjançant la programació d’Scratch.

Per a més informació sobre la combinació entre Scratch i Robòtica podeu visitar aquest enllaç.

BkEuOqDIMAEq7y5tkrg          makey