Sessió sobre “Videojocs i Educació” a càrrec de la Sra. Tere Vida #eduticblq @terevida

hrh
El passat dilluns 16 de juny, la sub-línia “Innovació educativa amb el suport de les TIC, i el seu lideratge” del Grup de Recerca PSITIC, juntament amb els dos Màsters Universitaris “Màster Universitari en Innovació Educativa i TIC” i “Màster Universitari en Innovació Pedagògica i Lideratge Educatiu en el segle XXI” varen participar en un taller de “Videojocs i Educació” a càrrec de la Sra. Tere Vida, i amb els col·laboradors Sr. Xavier Belanche i Sr. Jordi Elies.

La sessió monogràfica sobre videojocs va consistir en una comprensió i valoració general del món dels videojocs així com les seves potencialitats en l’educació. A més, la sessió va ser destinada a fer un taller sobre els jocs SimCity i Minecraft fent un gran èmfasi en el paper dels videojocs a l’educació.

Una sessió molt ben valorada per tots els participants i que n’estem segurs que va ser del tot inspiradora!