Publicat un article sobre “Hábitos tecnológicos en niños y jóvenes” a CUICIID 14

El Dr. Miquel Àngel Prats, investigador responsable (IR) de la línia “Innovació educativa amb el suport de les TIC, i el seu lideratge”, juntament amb la prof-doctorand Sra. Elena Sofia Ojando i la Sra. Eva Rodríguez, de la mateixa línia d’investigació del Grup PSITIC, publiquen un article titulat “Hábitos tecnológicos en niños y jóvenes” en el Congrés CUICIID 2014.

L’article està dins l’àmbit de “Las TIC y la enseñanza” y tracta sobre una proposta d’acció basada en el projecte i-confiable de la ciutat de Sabadell on l’objectiu era informar i formar al col·lectiu de nens i joves més vulnerables sobre els riscs d’Internet i quines són les prevencions que s’haurien de tenir en compte.

L’article serà publicat en el llibre del Congrés y actualment es pot consultar en aquest enllaç. (Pàg. 500)