PSITIC participa al Congrés Barcelona Inclusiva 2014

El passat 31 de maig el Grup de Recerca PSITIC va participar al Congrés Barcelona Inclusiva 2014 International Congress amb la comunicació sota el títol “Acción socioeducativa en red con la infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad. Incidencia y evolución del programa CaixaProinfancia en la provincia de Barcelona”, realitzada per la Sra. Irene Cussó (investigadora-becada), el Dr.Jordi Riera i el Dr.Jordi Longás.

La comunicació va presentar el Programa CaixaProinfancia i la seva evolució vers un plantejament d’acció socioeducativa en xarxa per a l’atenció de la infància i adolescència en situació de vulnerabilitat social, centrant-se en l’enfocament teòric i el procés metodològic per construir aquest teixit col·laboratiu en xarxa per tal de donar resposta a l’atenció integral dels drets dels infants.