PSITIC aconsegueix un nou projecte de recerca competitiu!

El Departament de Governació i Relacions Institucionals, a través del Programa d’Innovació i Qualitat Democràtica, ha resolt la convocatòria DEMOC per tal d’impulsar la recerca en matèria de participació ciutadana i qualitat democràtica, i contribuir a la millora del sistema democràtic.
El Grup de Recerca PSITIC, a través de la línia de “La participació socioeducativa i la mediació: competències de lideratge” i amb l’investigadora Dra. M. Carme Boqué com investigadora responsable d’aquesta, ha guanyat aquest ajut de recerca per tal de dur a terme el projecte: La contribució dels infants en les societats democràtiques. De la Governança de l’escola a la governança del municipi i el país.

El projecte serà desenvolupat per la Dra. M. Carme Boqué (Coord.), la Dra. Mercè Pañellas, la Dra. Montserrat Alguacil i la Dra. Laura García-Raga de la Universitat de Barcelona (UB). I el objectius que guiaran aquesta recerca són:

1) Identificar capacitats, competències, necessitats, oportunitats i traves a l’hora d’impulsar la participació d’infants i adolescents en la societat;
2) Analitzar els canals, mecanismes i plantejaments participatius dels infants a l’escola; i
3) Detectar oportunitats per enfortir un teixit participatiu que, partint de l’escola (assemblea d’aula i consell escolar d’infants) es vinculi amb l’àmbit ciutadà (consell municipal d’infants) i autonòmic (consell nacional d’infants).

L’estudi, en principi, s’acota a l’etapa infantil i primària (3-12) i abasta, en una primera fase, tota la població (escoles públiques, privades i concertades de Catalunya) i, en un segon moment, una mostra representativa de centres atenent a diferents variables (titularitat, ubicació geogràfica, situació socioeconòmica, grandària, etapes impartides, ràtio, alumnat nouvingut).