PSITIC aconsegueix un ajut per per aprofundir en els resultats de l’Estudi Ocupadors

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha resolt la convocatòria d’ajuts per a l’elaboració d’estudis per aprofundir en els resultats de l’Estudi Ocupadors 2014.

L’Estudi d’Ocupadors amb el títol “La inserció laboral dels graduats universitaris des de la perspectiva dels ocupadors” pretén recollir la percepció dels ocupadors sobre les competències i la formació de la població recent graduada a Catalunya.

El Grup de Recerca PSITIC ha estat seleccionat per aprofundir en aquests resultats a través de la base de dades de “centres educatius”. La investigadora responsable del projecte serà la Dra. Mireia Civís, IR de la línia “Territori, educació i inclusió: nous models d’organització i de lideratge educatiu en xarxa“.

L’enhorabona!