Propera defensa de tesi del doctorand Xavier Àvila, membre del Grup PSITIC

El proper dijous dia 26 de Març de 2015 a les 11h a la Sala de Graus de la Tamarita, tindrà lloc la defensa de la tesi doctoral del doctorand Xavier Àvila Morera, membre de la línia “Innovació educativa amb el suport de les TIC, i el seu lideratge” del Grup PSITIC. La seva tesi anomenada “L’aprenentatge dels estudiants adolescents utilitzant les TIC: entre l’escola i les xarxes? Anàlisi de l’entorn personal d’aprenentatge (PLE) dels estudiants de secundària en els nous contextos sociodigitals” està dirigida pel Dr. Jordi Riera i Romaní, investigador principal del Grup PSITIC.

El tribunal present en la defensa de la tesi del doctorand Xavier Àvila Morera estarà compost pel Dr. Miquel Martínez Martín de la UB com a president; el Dr. Miquel Àngel Prats Fernández, investigador responsable (IR) de la línia “Innovació educativa amb el suport de les TIC, i el seu lideratge” del Grup PSITIC com a secretari; i el Dr. Jordi Adell Segura de la Universitat Jaume I com a vocal.