Com repercuteix CaixaProinfància en el benestar familiar?

Com repercuteix CaixaProinfància en el benestar familiar?

El comitè científic del programa CaixaProinfància elabora un dossier explicatiu de les repercussions del programa CaixaProinfància al benestar familiar. La finalitat d’aquest dossier és extreure els elements més rellevants de les avaluacions d’impacte del...