L’aprenentatge dels estudiants adolescents utilitzant les TIC: entre l’escola i les xarxes? Anàlisi de l’entorn personal d’aprenentatge (PLE) dels estudiants de secundària en els nous contextos sociodigitals

L’aprenentatge dels estudiants adolescents utilitzant les TIC: entre l’escola i les xarxes? Anàlisi de l’entorn personal d’aprenentatge (PLE) dels estudiants de secundària en els nous contextos sociodigitals

Descarrega Resum: Actualment, l’aprenentatge no es pot entendre només com un procés d’assimilació o de construcció de coneixement; cal considerar que flueix a la xarxa i que s’elabora socialment. Avui els nois aprenen a l’escola, però també pel seu compte, a les...
La pregunta por la ética en la hermenéutica de Hans-Georg Gadamer

La pregunta por la ética en la hermenéutica de Hans-Georg Gadamer

Descarrega Resum: Esta tesis tiene por objeto reseguir la pregunta por la ética en la hermenéutica de Hans-Georg Gadamer (1900-2001). La intención de esta tesis, por tanto, es ampliar la comprensión de la filosofía gadameriana situando a la ética en el centro de la...