Resiliència i voluntat de sentit en la promoció de la salut psicosocial en els docents. Capacitat de reconstrucció positiva a partir d’un context inicial d’adversitat. Estudi de cas en un Institut d’Educació Secundaria

Resiliència i voluntat de sentit en la promoció de la salut psicosocial en els docents. Capacitat de reconstrucció positiva a partir d’un context inicial d’adversitat. Estudi de cas en un Institut d’Educació Secundaria

Descarrega Resum: El present treball aborda la promoció de la salut psicosocial des del paradigma de la resiliència i les aportacions de la logoteràpia de Viktor Frankl. El seu objectiu ha estat descriure i analitzar com es desenvolupa un procés resilient en...
El problema ètic del genoma humà des del pensament de Hans Jonas

El problema ètic del genoma humà des del pensament de Hans Jonas

Descarrega Resum: Des del 2003, any en què es va fer públic el desxiframent del Genoma Humà, hi ha hagut una allau de descobriments i aplicacions relacionats amb aquesta gran fita històrica i científica. Paral·lelament han anat sorgint diferents qüestionaments ètics;...