Els projectes educatius de ciutat com a praxi de desenvolupament comunitari de gènesi socioeducativa: Anàlisi i interpretació de la dimensió socioeducativa i sociocomunitària de tres projectes educatius de ciutat de Catalunya

Els projectes educatius de ciutat com a praxi de desenvolupament comunitari de gènesi socioeducativa: Anàlisi i interpretació de la dimensió socioeducativa i sociocomunitària de tres projectes educatius de ciutat de Catalunya

Descarrega Resum: L’objectiu principal de la tesi consisteix a analitzar i interpretar el sentit últim d’una comprensió socioeducativa del Desenvolupament Comunitari. La recerca dedica la primera part (marc teòric) a desenvolupar una disquisició al voltant...