La incorporació de les TIC a l’ensenyament universitari presencial. Descripció, anàlisi i avaluació d’una experiència d’introducció de les TIC en un model d’ensenyament universitari presencial a partir del cas a la FPCEE Blanquerna

La incorporació de les TIC a l’ensenyament universitari presencial. Descripció, anàlisi i avaluació d’una experiència d’introducció de les TIC en un model d’ensenyament universitari presencial a partir del cas a la FPCEE Blanquerna

Descarrega Resum: L’objectiu central del nostre treball ha estat, d’una banda, descriure i analitzar allò que s’esdevé quan s’incorporen les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en un model formatiu d’ensenyament superior...