Model de lleure nocturn alternatiu per a joves

Model de lleure nocturn alternatiu per a joves

Equip investigador: Dr. Francesc Torralba, Dra. Mar Rosàs (Grup PSITIC); Sra. Núria Tria Entitat finançadora: Àrea de Qualitat i Vida de l’Ajuntament de Barcelona El projecte pretén fer un anàlisi d’un model de lleure nocturn alternatiu per a joves i fer una proposta...
Els valors de la Masia

Els valors de la Masia

Equip investigador Dr. Francesc Torralba; Dr. Miquel Seguró i Dr. Cristian Palazzi Entitat finançadora: Fundació F.C. Barcelona L’estudi té per objectiu calibrar la intensitat i el compromís pedagògic i axiològic en la formació esportiva dels futurs professionals de...
El CS de les persones amb diversitat funcional en l’esport

El CS de les persones amb diversitat funcional en l’esport

Equip investigador Dr. Francesc Torralba, Dra. Mar Rosàs (Grup PSITIC); Dr. Guillem Turró, Sra. Glòria Cagijal Entitat finançadora: Àrea de Qualitat i Vida de l’Ajuntament de Barcelona El projecte pretén analitzar si la pràctica esportiva que persones amb diversitat...
Afectes i cognició en l’aprenentatge de les matemàtiques

Afectes i cognició en l’aprenentatge de les matemàtiques

Equip investigador Dra. Mercè Pañellas (coord.), Dra. Maria Carme Boquè, Dra. Montserrat Alguacil. Entitat finançadora: Ajut de Recerca Intern – CER La finalitat d’aquest projecte és conèixer els factors afectius vers les matemàtiques dels futurs mestres i la...
Cultura de pau i educació. Un incís en les polítiques educatives

Cultura de pau i educació. Un incís en les polítiques educatives

Equip investigador Dra. Maria Carme Boqué (coord.), Dra. Mercè Pañellas, Dra. Montserrat Alguacil, Dra. Mònica Albertí (Grup PSITIC); Dra. Montserrat Paya (UB); Dra. Laura Garcia (UV); doctoranda Maria Dolors Ribalta (URL) Entitat finançadora: Agència de gestió...