Cultura de Mediação e Mudança Social

Cultura de Mediação e Mudança Social

Publicació online Referència: Boqué, M.C. (2008). Cultura de mediaçao e mundança social. Porto: Porto Editora. Resum: Existim en un món en constant canvi. canvis cada vegada més ràpids. Sempre hi ha hagut conflictes, però ara vénen en múltiples formes, en diversos...
Nuevas propuestas en el trabajo del psicológo de la educación

Nuevas propuestas en el trabajo del psicológo de la educación

Publicació online Referència del capítol del llibre:  Alguacil, M. (2008). Després de l’adopció: assessorament a educadors. A Riart, J. (Ed.), Nuevas propuestas en el trabajo del psicológo de la educación (pp. 115-119). Barcelona: ISEP. Resum: Recull en format...
L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2006

L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2006

Publicació online Referència del capítol del llibre: Riera, J. i Civís, M. (2002). L’educació a Catalunya vista des de la comunitat educativa: l’acció del Consell Escolar de Catalunya. A Ferrer,F. i  Albaigés, B. (Ed.), L’estat de l’educació a...
Memòria històrica, entre ideologia i la justicia

Memòria històrica, entre ideologia i la justicia

Publicació online Referència del capítol del llibre: Torralba, F. (2008). Fonaments ètica per a una memòria justa i plural. A Álvaro, F. M. (Ed.),  Memòria històrica, entre ideologia i la justicia (pp. 21-35). Barcelona: Inheca....
Memòria del segle XX. Idees per al futur

Memòria del segle XX. Idees per al futur

Publicació online Referència del capítol del llibre: Torralba, F. (2008). Memòria i futur de la filosofia cristiana. Un passeig pel segle XX. A García, M.; Puig, A. i Torralba, F. (Ed.), Memòria del segle XX. Idees per al futur (p. 101). Lleida: Pagès Editors. Resum:...