Què, quan i com ensenyar les competències bàsiques a primària

Què, quan i com ensenyar les competències bàsiques a primària

Publicació online Referència del capítol de llibre: Prats, M.A. (2011). La competència digital a Primària. A A. Zabala (coord.), Què, quan i com ensenyar les competències bàsiques a primària. Barcelona: Graó. Resum: Allò que no hi és en el currículum oficial: el...
Espais d’aprenentatge

Espais d’aprenentatge

Publicació online Referència: López, P. (2008). Espais d’aprenentatge. Barcelona: Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya. Resum: Reflexions, idees, metodologies, dubtes i estratègies a mig escriure, adreçades als educadors, als mestres, a les mares, als...