Sobre el olvido

Sobre el olvido

Publicació online Referència: Pagès, A. (2012). Sobre el olvido. Barcelona: Herder.   Resum: Aquest és un assaig filosòfic sobre l’experiència de l’oblit. Es tracta d’un tema de llarg abast que, en perllongar en el temps, afecta diverses...