Human development in Business

Human development in Business

Publicació online Referència del capítol del llibre: Torralba, F. i Palazzi, C. (2012). Broader rationality and the ‘Logic of Gift’ in economics. A Melé, D. i Dierksmeier, C. (Ed.), Human development in Business (pp. 85-97). Nova York:  Palgrave Macmillan...
Zygmunt Bauman. Reflexions sobre la modernitat líquida

Zygmunt Bauman. Reflexions sobre la modernitat líquida

Publicació online Referència: Palazzi, C. (2012).  Zygmunt Bauman. Reflexions sobre la modernitat líquida. Barcelona: UOC.   Resum: Globalització, consumisme i societat líquida són conceptes que relacionem amb els intents més recents de la sociologia per mirar...