Què, quan i com ensenyar les competències bàsiques a secundària

Què, quan i com ensenyar les competències bàsiques a secundària

Publicació on-line Referència del capítol de llibre: Prats, M.A. (2011). La competència digital a Secundària. A A. Zabala (coord.), Què, quan i com ensenyar les competències bàsiques a secundària. Barcelona: Graó Resum: Allò que no hi és en el currículum oficial: el...
Col·loquis Vic XV

Col·loquis Vic XV

Publicació online Referència del capítol del llibre: Seguró, M. (2011). El ‘marc discursiu’ d’una filosofia de la religió actual. A Montserrat, J.; Roviró, I. i Torres, B. (Ed.), Col·loquis Vic XV. Europa (pp. 119-126). Barcelona: IEC.  ...
Voces de la educación social

Voces de la educación social

Publicació online Referència del capítol del llibre: Vilar, J. (2011). La ética en el proceso de construcción de la identidad de los/las educadores/as sociales. A Planella, J. i Moyano, S (Ed.), Voces de la educación social (pp. 359-381). Barcelona: UOC. Resum: És el...
Empalabrar el mundo. El pensamiento antropológico de Lluís Duch

Empalabrar el mundo. El pensamiento antropológico de Lluís Duch

Publicació online Referència del capítol del llibre: Pagès, A. (2011). Biografies femenines i dimensió profètica en l’obra de Lluís Duch. A Mèlich, J.C.; Morata, I. i Mora, A. (Ed.), Empalabrar el mundo. El pensamiento antropológico de Lluís Duch. (pp. 111-126)....