Els marges de la moral. Una mirada ètica a l’educació

Els marges de la moral. Una mirada ètica a l’educació

Publicació online Referència del capítol del llibre:  Alguacil, M. i Canelles, J. (2010). Responsabilitat i llibertat. A Mèlich, J.C. i Boixador, A. (Ed.), Els marges de la moral. Una mirada ètica a l’educació (pp. 62-80). Barcelona: Graó. Resum: La moral és pública i...
Quin futur imaginem? Vint anys després del mur de Berlín

Quin futur imaginem? Vint anys després del mur de Berlín

Publicació online Referència del capítol del llibre: Torralba, F. (2010). Utopies, contrautopies i quimeres. L’esperança que no es rendeix. A Oliveres, A.; Rigol, J. i Torralba, F. (Ed.), Quin futur imaginem? Vint anys després del mur de Berlín (pp. 61-89)....
El pensamiento político en la Edad Media

El pensamiento político en la Edad Media

Publicació online Referència del capítol del llibre: Seguró, M. (2010). La onto(teo)logía de la Vía de los Grados de Tomás de Aquino. A Roche, P. (Ed.), El pensamiento político en la Edad Media (pp. 653-663). Madrid: Centro de Estudios Ramon Areces. Resum: Per tot...