Management and leadership of networks for educational sucess

Management and leadership of networks for educational sucess

Referència: Longás, J.; de Querol, R. & Riera, J.(2018). Management and leadership of networks for educational sucess. School leadership & management.  Resum: En el marc del programa CaixaProinfancia, s’han desenvolupat xarxes a 18 regions...