On the path to modernity. Francisco Suárez’s disputatio XXIX

On the path to modernity. Francisco Suárez’s disputatio XXIX

Referència: Seguró,. M. (2014). On the path to modernity. Francisco Suárez’s disputatio XXIX. Rivista di storia della filosofia, 26, p.57-82. Resum: En el Camí de teh Modernitat, de F. Suárez Disputatio XXIX autor, es centra en la XXIX Disputatio perquè troba en el...