Homenatge a Paul Ricoeur en el centenari del seu naixement

Homenatge a Paul Ricoeur en el centenari del seu naixement

Referència: Palazzi, C. (2013). Homenatge a Paul Ricoeur en el centenari del seu naixement. Revista del Centre d’Estudis Jordi Pujol, 4, 17-26. Resum: Paul Ricoeur pot ben ser considerat un dels filòsofs més importants del segle xx. La seva inesquinçable...
Memorias de mediación: de vuelta al principio

Memorias de mediación: de vuelta al principio

Referència: Boqué, M.C. (2013). Memorias de mediación: de vuelta al principio. Convives, 4, p.4-14. Resum: Aquest article descriu un projecte de mediació escolar en un centre públic d’educació infantil i primària i el treball dels sentiments , pensaments ,...