Más y mejor

Más y mejor

Referència: Boqué, M.C. (2012). Másy mejor. Convives, 0, p.32-35. Resum: Escric aquest article després de veure un impactant reportatge sobre l’educació a Corea del Sud, país que ha destacat en els successius informes PISA per estar entre les primeres posicions...