Els professionals davant els reptes de la complexitat

Els professionals davant els reptes de la complexitat

Referència: Vilar, J. (2010). Els professionals davant dels reptes de la complexitat. Educació social. Revista d’intervenció sòcioeducativa, 46, p.6-7. Resum: Els nous escenaris de complexitat en què es troben els professionals de l’educació social requereixen...
Family involvement as a priority element in high school

Family involvement as a priority element in high school

Referència: Pañellas, M.; Alguacil, M. i Boqué, M. C. (2010). Family involvement as a priority element in high school. International Journal of Teaching and Case Studies, 2(3-4), p.301-314. Resum: Family and school are the two main socialising settings of children and...