Evaluación del impacto de los proyectos de mediación escolar en la mejora de la convivencia en los centros educativos

Entitat finançadora: Projectes I+D per a grups d’investigació emergents per a l’exercici 2015 – Generalitat Valenciana
Equip investigador: Dra. Laura Garcí-Raga i equip (UV), Dra. Maria Carme Boqué (Grup PSITIC), Dra. Jasone Mondragon (UA).

Investigació aplicada per avaluar l’impacte de les diferents pràctiques de mediació educativa en centres de secundària en l’ Estat Espanyol.

L’objectiu general és Conèixer el punt de vista de l’alumnat que ha assistit a un procés de medicació i dels alumnes mediadors al voltant del concepte i la utilitat de la mediació escolar.