Professors de Blanquerna i membres de PSITIC imparteixen cursos de postgrau per al personal de Fe y Alegría a Bolívia

Set professors dels estudis de Blanquerna, d’entre els quals quatre són membres del Grup PSITIC, imparteixen tres cursos de formació a directors de centre, directors i coordinadors territorials, responsables d’àrees educatives i professors de diferents centres, equips tècnics i administratius departamentals i nacional de la Fundació Fe y Alegría. Aquesta es considerada un moviment d’educació popular integral i de promoció social que actua als països de Centre i Sud Amèrica.

L’estada de quinze dies a Bolívia permetrà desenvolupar tres cursos: Gestió de la qualitat en els centres escolars; Estratègies pedagògiques amb el suport de les TIC; i Innovacions educatives en el segle XXI. Aquests cursos seran impartits pels professors Xavier Àvila, Ma. Antònia Miret, Queca Criach, Montserrat Alguacil (membres de PSITIC); i Valentí Feixas, Àngel J. Navarro i Jorge Coderch.