Participació del Grup PSITIC a les III Jornadas Interuniversitarias de Innovación docente de Aristos Campus Mundus

flipped
El passat 8 de juliol, es celebrava la tercera edició de les Jornadas Interuniversitarias de Innovación docente en el marc del projecte comú Aristos Campus Mundus (ACM) i va tenir lloc a la Universitat Pontificia Comillas en el seu campus de Alberto Aguilera (Madrid). La jornada pretenia constituir, com en les anteriors jornades, un espai compartit per a la reflexió al voltant de la innovació docent, en aquest cas centrant-nos en l’ú de les tecnologies de la informació i la comunicació en els processos d’ensenyament-aprenentatge.

El Dr. Jordi Riera, investigador principal (IP) del Grup PSITIC, i com a co-president i membre del comitè científic de l’ACM, va col·laborar en la presentació dels resultats de l’enquesta d’investigació sobre l’ús de les TIC (enquesta feta a alumnes i professorat de les Universitat de l’ACM durant el curs 2015). Per altra banda, el Dr. Miquel Àngel Prats, investigador responsable de la línia “Innovació educativa amb el suport de les TIC i el seu lideratge”, i la professora i doctoranda Elena Sofia Ojando, membre de la mateixa línia; van impartir un taller pràctic titulat “Flipped Classroom: ¿Cómo dar la vuelta a tu clase?”.

Podeu veure la notícia de l’ACM i el programa de la jornada en aquest enllaç.