Participació de PSITIC al 4th International Congress of Educational Sciences and Development

El passat 23-25 de juny es va celebrar el Simposi “Apoyando el éxito escolar desde la comunidad: Estrategias de colaboración” en el 4th International Congress of Educational Sciences and Development, a Santiago de Compostela.

El Dr. Jordi Longás, membre de la línia “Territori, educació i inclusió: nous models d’organització i de lideratge educatiu en xarxa” del Grup PSITIC ha estat un dels coordinadors del Simposi, i alhora, també va presentar la comunicació “Factores condicionantes del éxito escolar: avanzando hacia una perspectiva sistémica e integral” conjuntament amb el Dr. Jordi Riera, IP del Grup PSITIC, el Dr. Jordi Díaz, Irene Cussó i Roser de Querol.

Per altra banda, la doctoranda Anna Llongueras, membre de la línia “Ètica del lideratge educatiu i organitzacional“, va presentar en aquest mateix congrés un pòster titulat “Interculturalidad e Identidad. Trabajar el respeto por las diferencias culturales en el aula mediante una interpretación hermenéutica” fruit del seu Treball de Final de Màster.

Trobareu més informació del congrés en el següent enllaç.