Participació de membres de PSITIC al 3rd International Congress of Educational Sciences and Development

Els propers 24-26 de juny es celebra a Donostia (Pais Basc) el 3rd International Congress of Educational Sciences and Development dirigit principalment als professionals que treballen en l’àmbit de l’educació familiar, escolar i/o comunitària i en la psicologia del desenvolupament humà.

Des del Grup de Recerca PSITIC, es presenten dos posters relacionats amb dos projectes que estan en actiu actualment. Per una banda, el Dr. Jordi Longás presentarà un pòster sobre l’estudi de casos realitzat en el marc del Projecte I+D+i sobre “Evaluación del impacto de los factores familiares, comunitarios y pedagógicos de las trayectorias de “éxito” escolar de alumnos de secundaria en entornos de pobreza relativa”. Per altra banda, la prof.-doctoranda Sra. Annabel Fontanet, presentarà un poster en el marc del Projecte Armif “Impacte del capital social dels futurs mestres en el seu èxit acadèmic i professional. Estudi i propostes”.

Les referències d’aquests dos pòsters son:

Longás, J., Riera, J., Carrillo, E., Cussó, I., Díaz, J., Longás, E., de Querol, R. i Rodríguez, E. (2015). Factores de éxito escolar en la enseñanza secundaria en alumnos en situación de pobreza y vulnerabilidad social. Un estudio de casos múltiples.

Civís, M., Fontanet, A., López, S. i Díaz, J. (2015). La percepción de eficacia de los futuros maestros: clave para la mejora en su formación inicial.

 

Per altra banda, les prof-doctorandes Annabel Fontanet i M. Antònia Miret, membres de la línia “Territori, educació i inclusió: nous models d’organització i de lideratge educatiu en xarxa” també presentarn un altre pòster en relació amb l’Aprenentatge Servei.

Fontanet, A., Mireta, M.A., Simó, D. (2015). El ApS como estrategia de mejora de la calidad docente.