Nova publicació científica al voltant de la Salut Laboral dels docents

Properament s’ha publicat l’article “Evaluando la salud laboral de los docentes de centros concertados: el Cuestionario de Salud Docente” al número 31 del Journal of Work and Organizational Psychology. L’article presenta el Cuestionario de Salud Docente que posseeix propietats psicomètriques adequades per al seu ús en la vigilància de la salut laboral docent.

Aquest article emergeix de la tesi doctoral de la Victoria Fernández-Puig, dirigida pel Dr. Jordi Longás, membre de la línia “Territori, educació i inclusió: nous models d’organització i de lideratge educatiu en xarxa” del Grup PSITIC. La publicació consta també de dos autors més: J. Chamarro i el Dr. Carles Virgili, membre de la línia “Innovació educativa amb el suport de les TIC i el seu lideratge” del Grup PSITIC.

Podeu trobar l’article sencer en aquest enllaç.