Nova col·lecció “Aprendre a ser”

Presentem la nova col·lecció de llibres de lectura “Aprendre a ser” que vol ser un instrument al servei del creixement integral dels joves lectors. En els diferents títols s’afronta, mitjançant diverses històries unides per uns mateixos protagonistes, qüestions difícils de tractar que tenen relació directa amb el desenvolupament emocional, moral i espiritual dels infants. Els temes de les històries abracen tant la dimensió personal dels lectors com la dimensió interpersonal i la dimensió social.

El projecte, amb text del Dr. Francesc Torralba, investigador responsable (IR) del Grup PSITIC en la línia “Ètica del lideratge educatiu i organitzacional“; i il·lustracions de Pilarín Bayés, està pensat per als lectors de Primària.

Per a més informació podeu visitar la pàgina web de l’Editorial Santillana on ha estat publicada la col·lecció.